Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Vi vokser!

 

04.12.2017 - Lasse Rosten

Fredag 1. desember ble ytterligere to barnehager med i Læringsverkstedet og Solkollen-familien!


Det er en glede å ønske velkommen Saron barnehage i Hokksund og Bøle misjonskirkes barnehage i Skien velkommen til fellesskapet.

Saron barnehage har vært eid av Pinsemenigheten Saron Hokksund siden oppstarten i 1980. Og nå ønsket de at Læringsverkstedet med Solkollen konseptet skulle overta.

- Når vi nå har valgt og overdra barnehagen til Solkollen konseptet, er det fordi de er tydelige på sine gode og sunne kristne grunnverdier som bygger et trygt og godt samfunn. Bygda vår har fortsatt spor etter Hans Nilsen Hauge som viser betydning av disse verdiene. Pinsemenigheten Saron Hokksund ønsker å videreføre noe av det som Hauge stod for. Det er viktig for oss å gi nettopp barna det aller beste vi kan gi dem. Vi er derfor glade for at Solkollen og Læringsverkstedet har valgt å satse på barnehagen vår. Vi vil og presisere at barnehagen fortsatt vil være en åpen og inkluderende barnehage for alle, som har tradisjon for å møte forskjellige nasjonaliteter og være med å bidra til god integrering. Vi ønsker de nye eierne varmt velkommen, sier Arne Aker, leder av Pinsemenigheten Saron Hokksund.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Læringsverkstedets Regionleder for Telemark, Eirik Sannes Østerlid ønsker styrer Kathrine Nøklegård i Læringsverkstedet Solkollen Bøle velkommen!

Bøle misjonskirkes barnehage har vært eid av Bøle Misjonskirke siden oppstarten i 1993. De har en stund vurdert hvordan de på best mulig kan utvikle barnehagen sin. 

- Etter en tids vurdering har vi valgt å overlate barnehagen til nye eiere. For oss var det tydelig at  Solkollen og Læringsverkstedet utpekte seg som den beste kandidaten til å overta driften. Den kvaliteten de står for og det gode konseptet de har for barnehager med utvidet formål ble for oss avgjørende. Vi er svært trygge på det valget vi har tatt, sier styreleder i Bøle misjonskirkes barnehage, Rakel Fjeld.

Læringsverkstedet bestemte seg i 2016 å satse på et konsept for barnehager med utvidet formål. Hoved andelen i Læringsverkstedet er barnehager med ordinært formål. De siste årene har og satsningen på Naturbarnehager, DoReMi barnehager, idretts barnehager og nå de med utvide formål blitt en klar satsning. Solkollen gruppen utgjøre barnehagene med utvidet formål og i 2017 har gruppen doblet seg i antall barnehager!

Vi gleder oss over at flere ønsker å stå sammen for å gi barn og ansatte de beste forutsetninger for en god barnehagehverdag!


Barna i Bøle pakker ut spennende velkomstgaver. 

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500