Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Vi ønsker Krea barnehage velkommen til Solkollen og Læringsverkstedet!

 

07.08.2017 - Lasse Rosten

1. august 2017 ble Krea barnehage i Flekkefjord en del av Solkollen og Læringsverkstedet! Vi gleder oss over at fellesskapet vokser, og at vi nå også er representert i Flekkefjord!


krea_barnehage_2

Som en del av Læringsverkstedet er Solkollen barnehager i kontinuerlig vekst. Barnehager fra ulike steder i landet er i dialog med oss, og vurderer å bli en del av fellesskapet. Den Lutherske evangeliske frikirke i Flekkefjord har i en periode vurdert alternativer for barnehagen sin, og i mai vedtok de å overlate driften av Krea barnehage til Solkollen og Læringsverkstedet.

Fra 1. august 2017, er altså Læringsverkstedet formell eier av Krea, og barnehagen blir en del av Solkollen-konseptet. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med barnehagen, og gjøre vårt for å bidra til å skape gode oppvekstvilkår for flest mulig barn i Flekkefjord. 

Ambisjonen vår er å bygge et sterkt nasjonalt fellesskap for barnehager som drives med utvidet formålsparagraf, og videreføre kunnskapen om den kristen kultur, tro og tradisjon til flest mulig barn i Norge. Som en del av Læringsverkstedet har vi som mål å utvikle og drifte Norges beste barnehager, der barn kjenner seg verdifulle, foreldrene opplever trygghet og medarbeiderne får alle muligheter til å utvikle seg og gjøre en god jobb. Det gleder oss å ha Krea barnehage med i vårt fellesskap!

krea_barnehage_3

krea_barnehage_4

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500