Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Vi hjelper hverandre

 

Vi hjelper hverandre

28.11.2017 - Ingun Midgard og Eldbjørg Timenes - Håndtrykket, Hånes

På Håndtrykket Hånes har vi 15 ivrige 1 og 2- åringer som gleder seg over å kunne hjelpe sine venner med smått og stort.


De øser ut omsorg og gode handlinger og øves opp til å se hverandre og ta vare på hverandre. Vi tror dette er med å legge grunnlaget for et godt klima og samhold i gruppa og gode vennskapsrelasjoner blir dannet.
 

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500