Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Velkommen til Heimly og Kopervik!

 

08.01.2018 - Lasse Rosten

Stadig flere barnehager blir en del av Læringsverkstedet og Solkollen konseptet. 15. desember 2017 ble Kopervik menighetsbarnehage formelt en del av oss, og tirsdag 2. januar 2018, kunne vi også ønske Heimly barnehage i Tromsø velkommen til Læringsverkstedet/Solkollen.


Kopervik menighetsbarnehage har vært eid og drevet av Kopervik menighet (Den Norske Kirke). Over tid har de søkt en ny løsning for å styrke barnehagen, skape et langsiktig og om mulig enda bedre tilbud til både ansatte, barn og foreldre.

Heimly heimly_barnehagebarnehage ble startet av Norkirken (Normisjon) i Tromsø i 1972. De har i lengre tid vurdert hvordan de best mulig kunne forvalte barnehagen, og sikre det de mente var en riktig fremtid for barnehagen, og samtidig en god løsning for dem som menighet.

Etter en grundig prosess ble begge disse menighetene klar på at det var Læringsverkstedet og Solkollen konseptet som var det beste for barnehagens fremtid. Det er både med ydmykhet, glede og takknemlighet vi ønsker begge velkomne til fellesskapet.

Vi har en klar visjon i våre barnehager:
Med hjerte for alle;
- for barna, familien, ansatte og nærmiljø.

Våre barnehager skal være en del av  ”den gode barndommen”, med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med både styrer og ansatte i Kopervik på Karmøy, og i Heimly i Tromsø. Sammen skal vi skape en best mulig hverdag for både ansatte og barn. 

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500