Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Solkollen-familien vokser!

 

16.05.2017 - Lasse Rosten

Mariknotten barnehage som eies av Filadelfia Vennesla, blir partnerbarnehage med Solkollen barnehager.
Marinotten barnehage startet opp høsten 2004 med to avdelinger. I dag har barnehagen fem avdelinger med 81 plasser. Fra og med 1. juni inngår den som en partnerbarnehage med Solkollen barnehager, og får på den måten del i Norges største barnehagefaglige miljø.

Solkollen barnehager startet opp i Kristiansand i 2001, med Filadelfia i Kristiansand som eier, og har gjennom 15 år utviklet svært gode konsepter for barnehager med utvidet kristen formålsparagraf. 1 september 2016 gikk Solkollen inn i Læringsverkstedet, som er Norges største og hurtigst voksende private barnehageaktører, og den eneste nasjonale private kjeden hvor begge eierne er pedagoger (ekteparet Randi og Hans Jacob Sundby). De tenker langsiktig, og jobber for at både barn, foreldre/foresatte og ansatte skal ha det trygt og godt i barnehagen. Læringsverkstedet har nesten 200 barnehager i Norge, og tar vare på flere tusen barn hver dag. Til sammen er det nesten 5000 ansatte.

Solkollen barnehager jobber med fokus på verdiformidling og oppfølging av alle barnehagene med utvidet formålsparagraf. Som en del av Læringsverksted-gruppen, kan vi i dag tilby noe av Norges fremste ressurser innen barnehage-pedagogikk, HR, økonomistyring og ulike driftssystemer. Solkollen har høyt fokus på kvalitet, nærværende voksne og en tydelig kristen verdiformidling. 

”Vi gleder oss til å samarbeide med Mariknotten. Vi tror de vil være med og styrke vårt felleskap, samtidig som vi med vårt fagteam og våre systemer kan være med og styrke hverdagen til de ansatte, og øke kvaliteten overfor barn og foreldre”, sier daglig leder i Solkollen, Lasse Rosten.

Ved å bli en partnerbarnehage får Mariknotten tilgang til alle ressursene som Solkollen og Læringsverkstedet tilbyr. Styrer og de ansatte får del i et meget dyktig og utviklende pedagogisk fagmiljø. Et regionalt og nasjonalt styrerfellesskap hjelper den enkelte styrer å utvikle sin lokale barnehage best mulig. Kurs i konkrete pedagogiske verktøy tilbys og alle ansatte får tilgang til etterutdanning innen ulike tema. Kravene til barnehagedrift blir stadig mer omfattende, og  flere og flere barnehager velger i dag å tilslutte seg en større kjede, enten ved å selge eller ved å bli en partnerbarnehage. Solkollen opplever stor interesse fra mange barnehager rundt om i landet og gleder seg over at Mariknotten har valgt å bli en del av nettverket.

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500