Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

«Sårbare barn»

 

31.03.2017 - Hilde W. Ramsland

Den 29. mars deltok personalet i alle Solkollen barnehagene på kurs om det viktige temaet «Sårbare barn»


Barn som utsettes for omsorgssvikt, fysisk- eller psykisk vold eller seksuelle overgrep er sårbare barn som lever med traumer. Det er avgjørende for disse barna at omgivelsene ser dem og forstår dem, og tilnærmer seg dem med traumebevisst omsorg. Inger Lise Andersen har med sin fantastiske formidlingsevne delt sin kunnskap og sine erfaringer med personalet i Solkollen barnehagene.

«Traumatiserte mennesker vil kunne oppleve litt sorg som bunnløs fortvilelse, litt redsel som panikk, litt sinne som raseri, litt usikkerhet som kaos, litt smerte som uutholdelig.»
- Inger Lise Andersen, Barnefokus Sør

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500