Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Nytt telefonnummer

 

26.06.2018 - Lasse Rosten

Læringsverkstedet sine Solkollen barnehager i Kristiansand har nå fått hvert sitt telefon nummer. Det felles sentralbord nummeret avvikles. Dette vil gjøre det enklere for deg å komme i kontakt med den barnehagen eller den avdelingen du ønsker å ringe til.


Ønsker man kontakt med Læringsverkstedet sitt hovedkontoret på Jessheim (tlf 63 94 62 50) eller med Solkollen konsept kontoret (tlf 920 70 700) kan man ringe direkte til disse.

De nye direktenumrene er:
37 07 16 55    Solkollen Barnehage Søm
37 07 16 56    Solkollen Barnehage Hånes
37 07 16 57    Solkollen Barnehage Hellemyr
37 07 16 58    Solkollen Barnehage Flekkerøy

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500