Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Nasjonalt hovedkontor

 

Nasjonalt hovedkontor

05.04.2018 - Lasse Rosten

Solkollen barnehager er en gruppe barnehager med utvidet formål, eid av Læringsverkstedet. 
Vi har en klar visjon; «Med hjerte for alle». Det er avgjørende for oss å være til stede med hjertet, og samtidig ha ambisjon om å være faglig best.
Hovedhensikten med våre barnehager finner du i barnehagelovens §1a, det lille ekstra fokuset på vår kristne tro og tradisjon. 
Vi lar oss begeistre og inspirere av historiene fra Jesu liv. Vi ønsker at den holdningen han viste i møte med menneskene rundt seg, skal prege oss i møte med barna, foreldrene og nærmiljøet.

Solkollen barnehager skal være en del av den gode barndommen med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende fellesskap. 

(Det jobbes med ny nettside hvor Solkollen konsept barnehagene blir en del av Læringsverkstedet sin nettside. For mer informasjon om Læringsverkstedet og øvrige Solkollen barnehager, se www.laringsverkstedet.no).Kontakt- og fakturainformasjon for Solkollen hovedkontor:
 

Læringsverkstedet AS avd. Solkollen Barnehage


Lasse Rosten
Leder for Solkollen konsept barnehagene
Telefon: 992 51 500
E-post: 


Post- og besøksadresse: 
Læringsverkstedet AS avd. Solkollen Admin
Lindebøskauen 31 
4625 Flekkerøy

Telefon: 920 70 700
E-post: 

Fakturamottak:
Læringsverkstedet AS avd. Solkollen Admin
c/o Fakturamottak
Postboks 4468
8608 Mo i Rana

Dersom fakturaen gjelder Familieskolen må det merkes:
Læringsverkstedet AS avd. Solkollen Admin
Att: Familieskolen
c/o Fakturamottak
Postboks 4468
8608 Mo i Rana

Faktura ønskes primært via EHF, alternativt på e-post.

Ved EHF fakturering benyttes org nr: 878 620 852

Ved e-post: Send faktura som pdf til: 4468@invoicecenter.net


Foreldrebetaling:
Dersom du har spørsmål angående foreldrebetaling, ta kontakt med styrer i din barnehage.

 

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500