Tilfeldig bilde
 
Tilfeldig bilde

Om oss

 


Solkollen er en nasjonal satsning på barnehager med utvidet kristen formålsparagraf.

Barnehagene eies av Læringsverkstedet og utgjør et av fire ulike konsept i Læringsverkstedet gruppen.

Ny nettside kommer snart.

 

Visjon:

Med hjerte for alle!
- for barna, familien,
  nærmiljøet og byen.

Søk om barnehageplass

Hånes

 

Hånes

25.06.2018 - Heidi NatvigSolkollen barnehage Hånes

Solkollen barnehage Hånes åpnet 1. august 2012 i et nytt og moderne barnehagebygg. Vi har gymsal og ulike grupperom som avdelingene benytter seg av daglig. Vi har store og gode utearealer og en solrik lekeplass.  Hånes Frikirke deler bygg med oss og har sin kirkesal i en egen del bygget.

Barna deles ofte inn i ulike smågrupper, og høsten 2014 startet vi opp med kor for alle førskolebarna!Styrende dokumenter:
- Verdidokument (pdf)
- Årsplan (pdf)


Våre avdelinger, direkte telefonnummer og betydning:
 

Armkroken 406 21 724 Tilgjengelige voksne tilbyr et fang og en armkrok og skaper trygghet og varme
 
Smilehullet 466 13 588 Smil, humor og kreativitet gir farger til et inkluderende fellesskap
 
Skattkammeret 406 36 426 Barn er skatter som er verdifulle, individuelle, ulike og strålende
 
Hjerterommet 406 35 974 Omsorg, trygghet og hjertevarme skapes i menneskemøter.
 
Håndtrykket 452 46 697 Ei hånd og holde i, fingeravtrykket er unikt, du er unik
 
Fotsporet 406 31 887 Barnet setter spor etter seg, barnehagens verdier setter spor i barnet
 
Øyeblikket 465 47 802 Barn er «her og nå», ta vare på øyeblikket, hvert barn skal bli sett
 
Gullkornet 465 09 213 Vi opplever mange gullkorn sammen med barna hver dag. Hvert barn er gull verdt, og vi ønsker å se at de små «kornene» vokser, trives og utvikler seg
 Navnene på avdelingene i barnehagen skal være med å understreke vårt ønske om å være inkluderende, skape likeverd og likestilling.


Adresse:
Hånesveien 101
4635 Kristiansand
 

Informasjon om eier og formålsparagraf:


Solkollen barnehage eies av Læringsverkstedet. Barnehagen drives med tillegg til formålsparagraf for barnehagedrift. Vi legger vekt på kristen verdiformidling i hverdagen, i pedagogisk tilrettelagt aktiviteter og ved kristne høytider gjennom året. Med denne formålsparagrafen, et ressurssterkt personale og i samarbeid med foreldrene, ønsker vi å skape de beste barnehagene i Kristiansand.


Tillegg §1a i barnehageloven
Solkollen barnehage er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon (jmf. Barnehagelovens §1a). Dette verdigrunnlaget formidles blant annet gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidsmarkering.

Barnehagens mål:
Solkollen barnehage er en del av ”den gode barndom” med forankring i kristne grunnverdier og et inkluderende og utviklende fellesskap.

Delmål:
• Vår verdiformidling er forankret i kristen tro og tradisjon
• Vi har stort fokus på kvalitet i arbeidet med barna
• Vi har et godt tilbud til hele familien
• Vi ivaretar personalet i et inkluderende og utviklende miljø.
• Vi engasjerer oss i bydeler, regionalt og nasjonalt.

 

 

 

 

Kontakt oss

 

Solkollen barnehager i Kristiansand: 


Flekkerøy

Telefon: 37 07 16 58

 

Hellemyr

Telefon: 37 07 16 57

 

Hånes

Telefon: 37 07 16 56


Søm

Telefon: 37 07 16 55

 


For oversikt over alle Solkollen konsept barnehagene i Norge, se
www.laringsverkstedet.no
Menyvalg ”om oss” og Solkollen konsept.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Solkollens nasjonale kontor

Telefon: 920 70 700

 

Familieskolen

Telefon: 920 62 877Leder Solkollen konsept barnehagene

Lasse Rosten
Telefon: 992 51 500